Pakiety Internetowe

Startowy Standardowy Prestiż
Abonament miesięczny 50,- 75,- 110,-
Prędkość pobierania 2 Mb/s 3 Mb/s 4 Mb/s
Prędkość wysyłania 0,3 Mb/s 0,6 Mb/s 1 Mb/s
Zamów Zamów Zamów
Startowy Standardowy Prestiż
Abonament miesięczny 50,- 75,- 110,-
Prędkość pobierania 1 Mb/s 2 Mb/s 3 Mb/s
Prędkość wysyłania 0,3 Mb/s 0,6 Mb/s 1 Mb/s
Zamów Zamów Zamów

Cennik pozostałych usług

Nazwa usługi Cena (z VAT)
Instalacja dostępu do Internetu wraz z aktywacją usługi (umowa na czas określony)
1 zł
Instalacja dostępu do Internetu wraz z aktywacją usługi (umowa na czas nieokreślony)
650 zł
Instalacja dostępu do Internetu bezprzewodowego wraz z aktywacją usługi (umowa na 36 miesięcy) 1 zł
Instalacja dostępu do Internetu bezprzewodowego wraz z aktywacją usługi (umowa na 24 miesiące) 199 zł
Instalacja dostępu do Internetu bezprzewodowego wraz z aktywacją usługi (umowa na czas nieokreślony) 399 zł
Instalacja dostępu do Internetu bezprzewodowego w technologii LAN wraz z aktywacją usługi (umowa na 24 miesiące) 1 zł
Instalacja dostępu do Internetu bezprzewodowego w technologii LAN wraz z aktywacją usługi (umowa na czas nieokreślony) 150 zł
Kara za niedostarczenie lub zniszczenie modemu po wygaśnięciu umowy 600 zł
Odbiór modemu w mieszkaniu/lokalu abonenta po wygaśnięciu umowy 50 zł
Kara za udostępnienie łącza innemu użytkownikowi 1000 zł
Ponowna aktywacja usług 50 zł
Zmiana pakietu na wyższy bezpłatnie
Zmiana pakietu na niższy 30 zł
Nieuzasadnione wezwanie technika 25 zł
Opłata za wezwanie do zapłaty 8 zł
Konfiguracja domowej sieci internetowej 50 zł